fr de en nl

Leadership Unplugged

Om het verschil te maken in de huidige uitdagende markt, hebben organisaties de focus nodig die leiders kunnen bieden.

Leiderschap zonder gedoe

De constante in elke organisatie is verandering. Veranderingen zijn alleen duurzaam als we nadenken over de impact op langere termijn. Dus niet alleen wat dat vandaag teweeg brengt, maar ook over een jaar. Dit is de taak van een leider.

Renaat Vermeulen is zo’n leider. Hij was jarenlang president van een grote multinational, met een jaarlijkse omzet van €700 miljoen. Maar hij begon zijn carrière als verpleger. Hoe hij aan de top is gekomen? Door continu en consequent 5 sterke leiderschap principes in te zetten.

Niet alleen, maar met zijn team.

Samen met Renaat hebben wij het Leadership Unplugged programma ontwikkeld. Gebaseerd op 5 principes: Purpose, Team, Attitude, Discipline en Anticipation.

Waarom Unplugged? Het is een programma zonder gedoe, maar met bewezen lessen uit de praktijk. Die al vaker voor succes gezorgd hebben.

Dat begint bij een duidelijke missie (Purpose) van de organisatie. Wat is het en belangrijker nog, kent iedereen de missie? En weet iedereen hoe ze hier praktisch aan bij kunnen dragen? Vanuit een gezamenlijk beeld van de missie bouw je verder aan de toekomst.

Als leider faciliteer je dit proces. Daarmee is leider niet langer een rang of positie, maar een keuze. In een tweedaagse training dagen we leiders uit om deze 5 principes toe te passen. In praktijkgerichte en complexe cases. De druk in die cases wordt hoog opgevoerd. Want het is belangrijk om juist ook op die momenten te kunnen presteren als leider.

Waarom LU

  • Bouw een succesvol team
  • Werk met passie door een heldere missie
  • Zet de randvoorwaarden voor succes in: focus, toewijding en hard werken
  • Anticipeer op conflicten voordat het escaleert
  • Ervaar de kracht van een feedbackcultuur