de en nl

Enhanced Professional Attitude

Bij een duurzame verandering hoort een verandering in het gedrag van mensen. Sterker nog, het vraagt om een aangepaste mindset.

Leading by example

Het is lastig om iemand te overtuigen zijn gedrag te veranderen. Maar je kan mensen wel in staat stellen om anders te denken. Door ze bewust te maken van hun talenten en mindset. En vooral door ze te laten ervaren dat een gedeelde mindset werkt.

Goed voorbeeld doet goed volgen. Daarom investeren we in koplopers. Change Agents, die andere mensen meenemen in de verandering die nodig is. Die een verandering kunnen sturen. Dat doen ze door als team beter samen te werken en effectief besluiten te nemen.

Dat begint met duidelijke afspraken over de manier van samenwerking. Een krachtig middel hiervoor zijn de Rules of Engagement. Een gedragscode die we samen met de organisatie opstellen. Deze Rules of Engagement passen niet alleen bij de commerciƫle strategie, maar sluiten ook aan op de kernwaarden van de organisatie.

In een tweedaagse training dagen we mensen uit om volgens deze code te werken. In praktijkgerichte en complexe cases. De druk in die cases wordt hoog opgevoerd. Want het is belangrijk om juist ook op die momenten te kunnen presteren als team.

Waar mag je elkaar op aanspreken? Door deze vraag concreet te beantwoorden, maak je een feedback cultuur tastbaar. De gedragscode wordt zo het geweten van de organisatie. Dat heeft een enorme impact. Niet alleen op individueel en team niveau, maar ook op je commercieel resultaat.

Waarom EPA

  • Enorme impact op de organisatie
  • Vergroot de bereidheid om samen te werken
  • Maak besluitvorming effectiever
  • Ontwikkel een meetbare performance cultuur
  • Werk aan een feedback cultuur