Dienstag 14 Juli 2020

Motion5 Meets… Ron van der Pennen

Op 13 Juni 2019 gingen ruim 30 leiders vanuit de gehele zorgketen in gesprek met Ron van der Pennen. Ron is Bedrijfsleider van de afdeling Operatiekamers en Anesthesiologie bij het Radboudumc en is gepromoveerd op het thema besluitvorming in het ziekenhuis. Vanuit praktische casuïstiek gingen we op zoek naar de factoren die bijdragen aan effectieve besluitvorming en bespraken we verschillende perspectieven over hoe je besluiten succesvol kunt implementeren.

Over professionele autonomie, legitimiteit en eigenaarschap.

Het proefschrift van Ron van der Pennen geeft inzicht in de besturing van het ziekenhuis. Dat is vrij complex, met name door de domeinen rondom het huis die de besturing beïnvloeden:

  • De maatschappelijke rol die een ziekenhuis vervult voor de patiënten;
  • De Health Care Professionals die er werken
  • Het ziekenhuis als markt denker: het huis moet ondertussen ook financieel goed draaien en geld verdienen, en;
  • De beleidsvoerende en politieke kant van het ziekenhuis.

Deze vier domeinen hebben allen hun eigen waarden en overtuigingen. Doordat deze vaak niet goed op elkaar zijn afgestemd leidt dit tot onoplosbare tegenstellingen die veel debat en discussie opleveren.

Over complexiteit van het Aankoopproces

Als je kijkt naar de besluitvorming in het aankoopproces met de medische industrie, zien we dat dit ook veranderd en steeds lastiger wordt. Er zijn steeds meer stakeholders betrokken, en vaker zijn deze ook van multidisciplinaire aard. Het aankoopproces is geen lineair proces meer, het herkennen van patronen of routines in de besluitvorming wordt daarmee lastiger. Daarnaast lijkt het aankoopproces ook langer te duren. Dit leidt vaak tot frustratie. Ook de impact van het verliezen of winnen van de meerjarige aankooptrajecten is heftiger. Wanneer we Ron vragen in hoeverre hij besluitvormingsprocessen complex of ingewikkeld vindt, geeft hij aan dat sommige besluitvormingsprocessen in het ziekenhuis eerder complex zijn dan ingewikkeld. Daarin gaf hij als uitleg:

Mayonaise is complex, daar kan je naderhand geen ei meer van maken. Een Ikea kast is ingewikkeld, maar als je de kast uit elkaar haalt heb je nog steeds wel de losse onderdelen. . . In het ziekenhuis zijn er zo veel onderwerpen die zo verknoopt zijn met elkaar, dat je het niet meer kunt herleiden naar de oorsprong van het onderwerp.