nl

Prisma

Prisma verleent zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Zij doet dit voor ruim 2300 cliënten, in alle levensfasen en in heel Brabant. Mensen kunnen bij Prisma terecht voor ondersteuning & behandeling, wonen en dagbesteding. Daarnaast biedt Prisma volledige ondersteuning bij het neerzetten van een particulier wooninitiatief. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door de inzet van meer dan 2000 medewerkers en ruim 700 vrijwilligers.

Wat was de situatie?

Er is in toenemende mate sprake van complexiteit in het Nederlandse zorglandschap. Zo zijn (gereguleerde) marktwerking in de zorg en de rol van de cliënt in besluitvorming twee ontwikkelingen die vragen om bewuste actie. Acties waarin Prisma (her)overweegt wat haar plek en rol daarin moet en kan zijn. Dit creëerde de urgentie om met een integraal en planmatige aanpak te komen, gericht op de mogelijkheden van Prisma.

Esther Vaarties, Manager Klant & Markt: “Mijn eerste vraag aan Motion5 was: hoe kunnen we de communicatieafdeling verder professionaliseren en deze meer strategisch en marktgericht inzetten? Binnen mijn eigen afdeling zijn we toen gestart met nadenken over het klantproces en de structuur van de afdeling. Door dit te doen, kwam ook de vraag: hoe kantelen we de totale stichting naar een meer markt- en klantgerichte organisatie? Uiteindelijk hebben we een goed onderbouwd plan neergelegd voor de doorontwikkeling van de totale strategie, inclusief de gewenste organisatiestructuur. Dit was ook precies in een nieuwe strategische periode waardoor we heel mooi die zaken tegelijk konden oppakken…” Motion5 en Prisma werken nu al ruim 3 jaar samen.

De belangrijkste resultaten (tot nu toe)

De verandering is op een integrale manier aangepakt, met interventies en plannen voor alle lagen van de organisatie. Op strategisch niveau is een traject gestart met het MT. “… Door de begeleiding en manier van werken van Motion5 is de verandering praktisch zichtbaar. Met het MT-dashboard is het gelukt om veranderinitiatieven te formuleren en hier ook actief op te sturen…”

Op tactisch niveau zijn we met de klant- en marktorganisatie aan de slag gegaan. Eerste focus was proces en structuur. Zo is de voorkant van de organisatie opnieuw ingericht en zijn er nieuwe functies geformeerd, zoals de ‘new business accountmanager. Zij hebben nu de verantwoordelijkheid om planmatig nieuwe cliënten aan ons te binden en daarin ook de vindplaatsen veel beter te benutten. “We weten nu nog beter dan voorheen wat er speelt in de omgeving van cliënten, welke samenwerkingsverbanden nodig zijn voor de toekomst en we kunnen vindplaatsen nu ook echt bereiken. En als organisatie verwachten we er ook resultaten van.”

“… Naast dat we met accountmanagement zijn gaan werken en hebben ook marketing experts aangetrokken. Op basis van de nieuwe organisatiestructuur zijn mensen aangetrokken met de juiste kennis en ervaring. Nieuwe mensen vinden het ook aantrekkelijk om voor Prisma te komen werken omdat we deze commerciële focus hebben…”

Tweede focus was zichtbaarheid. “We besloten om meer te investeren in het divergerende proces van de klant, we willen meer zichtbaar zijn en we kunnen dit nu ook waarmaken.” Zo zijn er twee nieuwe merken tot stand gekomen. (1) Fittin voor particuliere wooninitiatieven en (2) Makker voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB).

Merken die heel specifiek een bepaalde doelgroep van Prisma bedienen. Intern is vervolgens gekeken welke houding en gedrag nodig is om deze merken te operationaliseren. En extern hebben we een netwerk van mensen om ons heen verzameld op basis van expertise. Denk bijvoorbeeld aan ouderschap, vastgoed, wet- en regelgeving.

Klant- en marktgericht denken en doen is ook terug te vinden in onze gemeenschappelijke taal. Termen als leads, vindplaatsen en de ideale wachtlijst zijn nu onderdeel van ons DNA. Commercie is geen ‘eng’ woord meer, we willen medewerkers laten begrijpen dat door commercieel te denken en handelen, de cliënt beter bediend kan worden.

Derde focus is sturen op resultaat. De ideale wachtlijst zorgt ervoor dat we cliënten aantrekken die ook echt bij onze organisatie passen. Vooral bij Fittin heeft dit nu al geleid tot concrete kansen. De online conversie is groter, we ontvangen pro-actief telefoontjes, en krijgen nu landelijk aanvragen.

Waarom Motion5?

Juist de sterke commerciële expertise van Motion5 heeft Prisma geholpen om de volgende stap te zetten. “… Dit was precies de expertise die we nodig hadden om de kanteling naar een markt- en klantgerichte organisatie te maken. Nieuw voor Motion5 was de samenwerking met een non-profit organisatie. De methodes en instrumenten passen ons als een jas en samen hebben we de doorvertaling gemaakt die aansluit bij onze organisatie. De manier waarop Motion5 dit heeft aangepakt spreekt me erg aan. Met name de investering die jullie gedaan hebben om de zorg eigen te maken. Onder andere door de interviews met klanten, gesprekken met belanghebbenden en met onze medewerkers.

Soms duren de dingen wat langer, met beslissingen op verschillende lagen van de organisatie. Het was een heel veranderproces. En er zit nog niet zoveel commerciële druk op.

Maar Motion5 zorgde continu voor actie. De samenwerking was snel en praktisch. Ook het steeds weer nadenken over: ‘hoe gaan we het brengen in de organisatie?’ Dit voelt als 1 op 1 ondersteuning. Je kunt er ook echt iets mee, het blijft niet zo vaag. Daarin onderscheidt Motion5 zich echt van andere advies- & implementatiebureaus.

Dit is een samenwerking gebaseerd op relatie en vertrouwen. Prisma maakt het nu zelf waar, maar net zoals Motion5 heeft gezorgd voor tijdelijke vervanging van een marketingadviseur, weet ik zeker dat wanneer we iets niet weten of hebben, we elkaar direct weer opzoeken!”

Betrokken consultants