donderdag 9 april 2020
Strategic Partner

Hoe komen we uit de crisis?

Hoe komen we uit de crisis?

Omdat overal de survival modus aanstaat, zijn we terug bij af. We zijn eigenlijk weer onderin de piramide van Maslow terecht gekomen. Je weet wel: de hiërarchie van 5 menselijke behoeften. Met onderin de lichamelijke basisvoorwaarden, fysieke veiligheid en economische zekerheid. Als dat lekker loopt, worden sociale contacten, erkenning en waardering belangrijk. Met in de top: zelfrealisatie. Ontwikkeling van je volledige potentieel.

Iedereen kent deze 5 behoeftes uit de theorie van Maslow wel. Maar wist je dat hij er later nog een 6e aan toegevoegd heeft: de behoefte aan zelftranscendentie. Want wat motiveert je nog, als je alles voor jezelf goed hebt geregeld en als je alles hebt bereikt? Dan komt het eropaan, dat je daarmee anderen kunt helpen. Je kunt je eigen welzijn delen met anderen. En daarmee een waardevol onderdeel zijn van de maatschappij en het collectief bewustzijn.

Ook al schieten we momenteel in thuisisolatie als een stuiterbal van onder naar boven in de piramide, dat jojo-effect heeft ook zijn waarde. We leren omgaan met constante verandering. In het onderzoeken van wat we belangrijk vinden, kunnen nieuwe krachten ontstaan.

In het besef dat de grenzen van onze eigen cognitieve capaciteiten zijn bereikt, verbinden we met anderen. Heel wat van de problemen die op ons afkomen, kunnen wij als individu niet meer aan. Hiervoor zal onze collectieve intelligentie op basis van alle ervaringskennis het enige echte antwoord zijn.

De vraag is: Hoe komen we uit deze crisis?

Is het een survival of the fittest? Darwin zou gezegd hebben: It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change.

In de huidige veranderende wereld is verandering de enige constante. Mensen zitten stil thuis en medewerkers hebben behoefte aan verbinding en zingeving. Eigenlijk is het dus juist goed om nu met elkaar aan de slag te gaan en de organisatie in beweging te krijgen.
• Wat moeten we tijdens de crisis doen om eruit te komen?
• En wat gaan we na de crisis (anders) doen?
• Is het dan weer ‘business as usual’ of is de wereld structureel veranderd?

Stilstand is achteruitgang; voor een bedrijf is deze uitzonderlijke periode heel belangrijk:
• Voor communicatie naar en verbinding met je medewerkers.
• Voor het wij-gevoel, samen sterk, voor en door elkaar.
• Om vertrouwen te bouwen en zekerheid te bieden.

Je wilt je mensen fit houden en in beweging brengen, waar alles en iedereen stilvalt. Want als je daar over een paar maanden pas weer aan kan beginnen, dan wordt de schade nog veel groter. Dus maak je organisatie klaar, dat wanneer de wind draait en je deze weer in de zeilen krijgt, je direct weer kunt gaan varen.

Ga op zoek naar de krachten en sterktes van je organisatie, naar alles wat leven geeft. Door je medewerkers te vragen: wat zij waarderen, waar ze dankbaar voor zijn; en waar ze meer van zouden willen hebben.

Hiervoor kunnen we een interactief programma met een onderzoek uitzetten onder al je medewerkers. Met gestructureerde vragenlijsten, aangevuld met interviews en samengevat in een rapport naar de directie; met terugkoppeling naar de medewerkers. We gaan op zoek naar de succesverhalen en de kracht van het bedrijf, op basis van de ervaringskennis van de medewerkers. Door middel van storytelling, open en gesloten vragen, wordt dit opgeroepen en in dialoog gebracht. Zo kan gewerkt worden aan verschillende thema’s: waardeproposities, innovatie, samenwerking etcetera. Op een organische wijze die de evolutie van het bedrijf ondersteunt, in deze veranderende wereld.

Dit kan allemaal op veilige afstand. En juist nu hebben medewerkers en managers tijd. Het werkt positief mee in het proces van de benodigde gedrag- en cultuurverandering waar later een vervolg aan kan worden gegeven.