Het Nationale Zorgsymposium: 2e editie

13 maart 2020
Sociëteit De Witte
Plein 24, Den Haag

Op 13 maart 2020 is het zover. Het – in coalitie georganiseerde – zorgsymposium heeft als doel om actuele thematiek in de zorg van papier naar praktijk te brengen. Of het nu gaat om aanbestedingen, levering van producten, budgetten en financiering, innovatie of duurzaamheid. De Nederlandse zorgsector is sterk in ontwikkeling en aan verandering onderhevig. Innovatieve oplossingen en samenwerksverbanden zijn daarom noodzakelijk, maar hoe? Debateer mee!

Wij maken op dit moment een selectie van sprekers, die samen een mooie mix aan achtergrond, interesse & expertise brengen. De volgende thema’s zijn in ieder geval genoemd als relevant voor de doelgroep:

  • Circulariteit & duurzaamheid (circulaire modellen voor sustainable surgery)
  • Boeien & binden van medewerkers (bevlogenheid & betrokkenheid in de eigen organisatie)
  • Disruptieve zorg (robotisering, A.I. en medisch ethische vraagstukken)
  • Het mobiliseren van energie (bij interne transities en externe samenwerkingsverbanden)
  • MDR richtlijnen (implementatie en gelieerde richtlijnen in mei 2020)

 

Het symposium is opgezet als ‘denktank’ voor en door professionals die actief zijn in de zorg waaronder bestuurders, beleidsmakers, medisch specialisten, management en directie vanuit de medische industrie, wetenschappers, directies van privéklinieken en zorgmanagers die actief willen zijn in de transitie van de zorg.

Gedurende het symposium wordt getracht om in kaart te brengen op welke manieren samenwerken in de zorg vorm & inhoud kan krijgen. Door deel te nemen draagt u actief bij aan het toekomstige beeld van de zorg maar ook hoe we als partijen beter kunnen verbinden en samenwerken met elkaar. Denk bijvoorbeeld aan beheersing van de zorgkosten, het verminderen van de registratielast of het stimuleren van zorginnovaties.

Locatie

De Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte, opgericht in 1782, is een besloten vereniging die al ruim twee eeuwen een markante positie in het Haagse sociale leven inneemt. ‘De Witte’ is gehuisvest in een monumentaal pand aan het Plein naast het beroemde Mauritshuis en het Binnenhof. Meer informatie vindt u op de website: https://www.societeitdewitte.nl

Sociëteit De Witte
Plein 24, Den Haag

Routebeschrijving